Pastega

Pastega


Join Loyalty Program

Pastega Coffee Roasters Lebanon

541-452-8028
777 NW 9th St Ste 200
Corvallis OR 97330

Hours

Monday: 6:00am to 5:00pm
Tuesday: 6:00am to 5:00pm
Wednesday: 6:00am to 5:00pm
Thursday: 6:00am to 5:00pm
Friday: 6:00am to 5:00pm
Saturday: 7:00am to 1:00pm